Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

IČO: 47249048
DIČ: 2023815200
IČ DPH: SK7020000669

Recepcia:
Telefonický kontakt: +421 57 38 12 888
e-mail: recepcia.he@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa

Dominika Kulik
tel.: +421 57 7706 231
e-mail:

sekretariat.he@svetzdravia.com

dominika.kulik@svetzdravia.com

Manažér prevádzky

Miloš Podoľák
mobil: +421 905 744 257
e-mail: milos.podolak@svetzdravia.com   
    

Priamy kontakt na oddelenia