Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Akcionár

Svet zdravia a.s.


Predstavenstvo

Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Tibor Focko
Ing. Michal Druga
Mgr. Nadežda Sirková
Miroslav Lukáč
Mgr. Dalma Holiečínová
MUDr. Michal Ivanko
MUDr. Miloš Pisák
MUDr. Róbert Hill, PhD.


Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Mária Vasilová - námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť - poverená vedením
PhDr. Mária Hudáková - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť