Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie zaisťuje komplexnú starostlivosť o chirurgicky chorých a zranených zo spádovej oblasti okresu Humenné, Medzilaborce ako aj pacientov mimo spádovej oblasti. Poskytuje nepretržitú kvalifikovanú nemocničnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom v odboroch chirurgia, traumatológia a ortopédia.

Detské oddelenie

Detské  oddelenie Nemocnice A.Leňa v Humennom a.s. je umiestnené na 4. poschodí pavilónu E. Na oddelení  poskytujeme  diagnosticko-liečebnú starostlivosť pre deti do 19 rokov veku okresu Humenné a Medzilaborce.

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Naše oddelenie poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ všetkým pacientkam v období tehotenstva, pôrodu a pacientkam s gynekologickými ochoreniami v spádovej oblasti okresov Humenné a Medzilaborce.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko – transfuziologické  oddelenie  tvorí hematologická ambulancia a transfuziologické oddelenie, ktorého súčasťou je imunohematologické laboratórium.     

Interné oddelenie

Poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v Humennom poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, lôžkovú, stacionárnu i ambulantnú, pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Nachádza sa na 2. poschodí v pavilóne E (bývalá budova LDCH).

Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje starostlivosť o fyziologického  a patologického novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia.

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OMIS - oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti ( bývalé OAIM) patrí medzi základné oddelenia Nemocnice. Odbor OAIM zahŕňa dve základné oblasti, a to anesteziológiu a intenzívnu medicínu.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých (do 30.6.2014 liečebňa dlhodobo chorých)- začalo svoju prevádzku 13. novembra 1991. Na začiatku svojej histórie malo k dispozícii 90 lôžok, od 1.4. 1997 sa počet lôžok menil od 60 cez 85 na 30 a od 1.9.2010 má k dispozícii 45 lôžok, ktoré sú licencované zdravotnými poisťovňami. 

Rádiologické oddelenie

Rádiologické odd. má pomerne krátku históriu, vzniklo v roku 1964. Éra modernej rádiológie začala v roku 1984 zakúpením ultrazvukového prístroja. Mamografická diagnostika sa na oddelení vykonáva od roku 1988. Od roku 1990 je na oddelení CT prístroj.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené